ANA SAYFA
   TARİHÇE
   YÖNTEM
   MERKEZ BİLGİ FORMU
   KAYIT MERKEZLERİMİZ
   HABERLER
   DUYURULAR
   LİNKLER
   İLETİŞİM
   DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

GİRİŞ

Türk Pediatrik Onkoloji Grubunun 19 Kasım 1999'da Ankara'da yaptığı Genel Kurul toplantısında Prof. Dr. Tezer Kutluk "Pediatrik Tümör Kayıtları" nın tutulmasına yönelik bir çalışma önerisi vermiştir. Prof. Kutluk'un bu önerisi görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Takip eden yıllarda lösemi ve solid tümörlerin birlikte kayıtlarının tutulması yönünde temaslar yapılmış ancak başarılı olunamamıştır. Daha sonra 2002 yılı Ocak ayından itibaren 33 merkezden solid tümör kayıtları alınmaya başlanmıştır, 2003 ve 2004 yıllarında bu kayıtlara langerhans hücreli histiyositozlarda dahil edilmiştir.

2003 yılından itibaren bazı merkezlerden lösemi kayıtları da alınmaya başlamıştır. 2004 yılı itibarı ile çalışmaya katılan merkez sayısı 41'e ulaşmıştır. 2005 yılında ise Türk Pediatrik Onkoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği kayıtları beraber tutma fikrini benimsemişlerdir ve bu karar her iki derneğin yönetim kurullarında kabul edilmiştir ve Prof. Dr. Akif Yeşilipek Türk Pediatrik Hematoloji Derneği adına çalışmaya başlamış ve Prof. Tezer Kutluk ile birlikte çalışmanın sorumluluğunu üstlenmiştir. Bildirimler 2002-2004 yıllarında manuel olarak yapılmış, 2005 tarihinden itibaren WEB sayfasından "online" olarak veri girişi yapılmaya başlamıştır. 2002-2004 yıllarında manuel olarak girilen tümör "morfolojisi" 2005 yılında WEB tabanlı sisteme geçilmesi üzerine ICD-O kodları kullanılarak girilmeye başlanmıştır. 2005-2008 yıllarında aksamasız çalışan WEB tabanlı kayıt sistemi 2009 Ocak itibarında revize edilmiş ve topografi kodları da sisteme girilmeye başlamıştır. 2009 Ocak itibarı ile 60'dan fazla merkezden veri girişi yapılmaktadır.

Sınıflandırmada "International Classification of Childhood Cancer" in üçüncü versiyonu (ICCC-3) kullanılmaktadır (Steliorova-Foucher, 2005). Bu sınıflandırmada temel olarak ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology-3) kodlarının çocuklarda sık görülen kanserlere göre 12 ana grup ve 47 alt grupta kodlandırılması esasına dayanmaktadır. IARC (International Agency for Research on Cancer) tarafından kullanılan bu sistemin kullanılması hem ulusal hem de uluslararası homojeniteyi sağlayacaktır. Bu sınıflandırma tüm Dünya'da yaygın kullanılan ve kabul gören bir sınıflandırma olmuştur.

Bu çalışma ile ulaşılan veriler populasyon tabanlı olmamakla beraber, ülkemizin tüm pediatrik onkoloji ve hematoloji merkezlerinden veri toplandığından ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Veritabanı Giriş
 
Kullanıcı adı
Şifre
 
 
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız