ANA SAYFA
   TARİHÇE
   YÖNTEM
   MERKEZ BİLGİ FORMU
   KAYIT MERKEZLERİMİZ
   HABERLER
   DUYURULAR
   LİNKLER
   İLETİŞİM
   DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

YÖNTEM

1.1.2009 tarihinden itibaren "Pediatrik tümör" tanısı alan tüm hastalar üye merkezler tarafından "TPOG/TPHD Pediatrik Tümör kayıtları çalışmasın" yürütüldüğü WEB sitesi (turkpediatrikanserkayit.org ya da turkishpediatriccancerregistry.org) kayıt edeceklerdir. Bildirimlerde her merkezin kanser kayıt sorumlusu kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresi ile veri tabanına girecektir. Lösemiler dahil tüm pediatrik kanserler, langerhans hücreli histiyositozlar çalışma kapsamındadır. ICCC-3 (International Classification of Childhood Cancer-3) sınıflandırmasına dahil olan tüm tümörlerin bildirim yapılacaktır

Web sitesinden online bildirim yapılması:
turkpediatrikkanserkayit.org adresinden kayıtlar girilebilmektedir. Bu web adresine gerek TPOG gerekse TPHD Web sitelerinden link verilmiştir. Bu sistemin özelliği kayıt edilen hasta ile ilgili bazı özelliklerin, veri tabanı üzerindeki menülerden seçilmesi yoluyla kolaylık sağlaması ve hata oranını azaltması ve standardizasyonun korunmasına imkan vermesidir. Bildirimler hatalı yapıldığı takdirde kayıt merkezinden gelen uyarı ile veri tabanı üzerinde hataların düzeltilmesi mümkün olacaktır. Her merkez, o merkeze verilen kullanıcı adı ve şifresi ile veri tabanına girecek ve hiçbir merkez diğer merkezlerin verilerini göremeyecektir. Merkezlere ait veriler, veri tabanında sürekli saklanacağından, merkezler kendi verilerini şifrelerini girerek diledikleri zaman görebileceklerdir.

BAZI ÖNEMLİ NOKTALAR

  • Her yeni tanı konan vakayı anında girmenizi tavsiye ederiz. O ay için yollanan verilerin kalite kontrolü yapıldıktan sonra eksik ya da çelişkili kayıtların doğrulanması için sonraki ayda tekrar yazışma yapılarak düzelteme/doğrulama istenecektir.
  • Her yıl sonunda geçen yıllara ait "Son durum analizi" ile yaşam hızları ("survival rates") hesaplanacağından merkezlerin kendi kayıtlarını ve çalışma yürütücüleri ile yaptıkları yazışmaları saklamaları önemlidir.
  • Bildirimle ilgili sorularınızı biriktirmeden, bekletmeden çalışma yürütücülerine sormanız sorunların hızlı çözümlenmesini sağlayacaktır.

KAYNAKLAR
  1. Percy C, Van Holten V, Muir C. (eds) International Classification of Diseases for Oncology (Second edition) World Health Organisation, Geneva, 1992
  2. Kramarova E, Stiller CA, Ferla J, et al. International Classification of Childhood Cancer, 1996. IARC Technical Report No.29. Lyon 1996
  3. Fritz A, Percy C JAck A, et al. ICD-O-3. (eds) International Classification of Diseases for Oncology (Third edition) World Health Organisation, Geneva, 2000
  4. Steliarova-Foucher E, Stiller C, Lacour B, Kaatsch P. International Classification of Childhood Cancer, Third Edition. Cancer 2005;103:1457–67
İLETİŞİM

Prof. Dr. M. Tezer Kutluk

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) adına
Tel:   0312-305 2990
e-Posta:tezerkutluk@gmail.com
Prof. Dr. M. Akif Yeşilipek

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) adına
Tel:   0532 283 6237
e-Posta:yesilipek@akdeniz.edu.tr
Veritabanı Giriş
 
Kullanıcı adı
Şifre
 
 
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız