ANA SAYFA
   TARİHÇE
   YÖNTEM
   MERKEZ BİLGİ FORMU
   KAYIT MERKEZLERİMİZ
   HABERLER
   DUYURULAR
   LİNKLER
   İLETİŞİM
   DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

TARİHÇE

Ülkemizde önceki yıllarda değişik merkezlerin çeşitli ulusal kongrelerde kendi verilerini sunmalarının dışında pediatrik tümörlere dair popülasyon ya da hastane tabanlı güvenilir veri bulunmamaktadır. Dr. Çevik'in 1991 yılında İzmir'de düzenlenen Pediatrik Tümörler Kongresinde 5 büyük merkezden topladığı rakamlar ve 1995 yılında Dr. Oğuz'un 20 Onkoloji Merkezinden topladığı seri bugüne kadar toplanan en çok kullanılan rakamlar olmuştur. Dr. Çevik'in çalışmasında 5 büyük merkezin farklı yıllar içinde topladıkları rakamlar incelenmiştir. Dr. Oğuz'un topladığı rakamlar ise 1991-1995 yılları arasında görülen vakaları kapsamaktadır. Her iki çalışmada da mükerrer kayıt sorunu dikkate alınamamış, veriler pediatrik onkoloji, bölümlerinden toplanmıştır. Beyin cerrahi, patoloji, çocuk cerrahi kliniklerinden doğrudan veri temin edilmediğinden Pediatrik Onkoloji ve Hematoloji kliniklerine aksetmeyen vakalar bu rakamların dışında kalmıştır. Her iki teşebbüste kongre öncesi bilgi toplamaya yönelik birer çaba olduklarından topografik ve morfolojik sınıflandırmalar dikkate alınmamıştır. Sonuç olarak bu iki çalışmanın verisi, sayısal ve sınıflandırmaya ait sorunları içermektedir.

Türk Pediatrik Onkoloji Grubunun 19 Kasım 1999'da Ankara'da yaptığı Genel Kurul toplantısında Prof. Dr. Tezer Kutluk "Pediatrik Tümör Kayıtları" nın tutulmasına yönelik bir çalışma önerisi vermiştir. Prof. Kutluk'un bu önerisi görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Takip eden yıllarda lösemi ve solid tümörlerin birlikte kayıtlarının tutulması yönünde temaslar yapılmış ancak başarılı olunamamıştır. Daha sonra 2002 yılı Ocak ayından itibaren 33 merkezden solid tümör kayıtları alınmaya başlanmıştır, 2003 ve 2004 yıllarında bu kayıtlara langerhans hücreli histiyositozlarda dahil edilmiştir. 2003 yılından itibaren bazı merkezlerden lösemi kayıtları da alınmaya başlamıştır. 2004 yılı itibarı ile çalışmaya katılan merkez sayısı 41'e ulaşmıştır. 2005 yılında ise Türk Pediatrik Onkoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği kayıtları beraber tutma fikrini benimsemişlerdir ve bu karar her iki derneğin yönetim kurullarında kabul edilmiştir ve Prof. Dr. Akif Yeşilipek Türk Pediatrik Hematoloji Derneği adına çalışmaya başlamış ve Prof. Tezer Kutluk ile birlikte çalışmanın sorumluluğunu üstlenmiştir. Bildirimler 2002-2004 yıllarında manuel olarak yapılmış, 2005 tarihinden itibaren WEB sayfasından "online" olarak veri girişi yapılmaya başlamıştır. 2002-2004 yıllarında manuel olarak girilen tümör "morfolojisi" 2005 yılında WEB tabanlı sisteme geçilmesi üzerine ICD-O kodları kullanılarak girilmeye başlanmıştır. 2005-2008 yıllarında aksamasız çalışan WEB tabanlı kayıt sistemi 2009 Ocak itibarında revize edilmiş ve topografi kodları da sisteme girilmeye başlamıştır. 2009 Ocak itibarı ile 60'dan fazla merkezden veri girişi yapılmaktadır.

2002 yılında manuel tutulan kayıtlardan sonra 2005 yılında WEB tabanlı bildirimlerin başlaması ile Pediatrik Tümörlerin sınıflandırılmasında ICD-O-2 International Classification of Diseases for Oncology-2'yi esas alan ICCC-2 kullanılmaya başlamıştır. 1996 yılında IARC, International Association of Cancer Registries ve SIOP tarafından hazırlanan "ICCC: International Classification of Childhood Cancer" sınıflamasısındaki morfoloji kodları 2005 yılında TPOG/TPHD kayıtlarında WEB sitesindeki bildirimlerde kullanılmaya başlamıştır. 2009 Ocak ayından itibaren ise ICC-3 kullanılmaya başlamış ve WEB sitesi revize edilmiştir.

Veritabanı Giriş
 
Kullanıcı adı
Şifre
 
 
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayınız